Informació d'interès

Avís legal i dades personals

Avís legal

1. El subdomini seleccio.portdebarcelona.cat (d'ara endavant referit com a Domini) és titularitat de l'Autoritat Portuaria de Barcelona (APB), amb domicili en Edifici Est, World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, 08039 Barcelona, i NIF núm. Q0867012G. L'APB és una autoritat portuària dependent de l'Organisme Públic Ports de l'Estat, òrgan dependent del Ministeri de Foment.

2. El present Avís Legal regula l'ús, fins i tot el mer accés, d'aquest web. El fet d'accedir a aquest domini implica l'acceptació de l'establert en el nostre Avís Legal.

3. Qualsevol còpia, descàrrega, transmissió, distribució, reproducció o emmagatzemament, total o parcial, s'ha de realitzar amb el nostre previ i exprés consentiment per escrit. Tanmateix, consentim la cita o reproducció parcial de fragments dels nostres continguts, sempre que s'esmenti la font i es destaqui clarament que el fragment fet servir pertany a l'APB. Aquest consentiment podrà ser retirat discrecionalment si l'APB entén que no s'està fent un ús adequat del mateix.

L'APB ostenta els drets corresponents sobre els textos, les imatges i la resta dels continguts inclosos en aquesta pàgina web. En virtut de l'establert en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de l'APB, excepte en aquells casos de continguts lliures de drets, que seran expressament assenyalats.

4. En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut al web, haurà de notificar l'esmentada circumstància a l'APB.

5. El Domini pot contenir enllaços a pàgines externes, sobre les quals no té cap responsabilitat, ni referent a la seva fiabilitat ni quant als seus continguts. Per això, la informació que aparegui en aquests enllaços no és responsabilitat de l'APB, que tampoc no garanteix de cap manera l'experiència, integritat o responsabilitat de l'esmentada informació externa.

6. L'APB no pot garantir ni es responsabilitza de l'existència de codi maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, ni per les conseqüències perjudicials que les mateixes puguin produir.

7. L'APB manté les seves pàgines web el més actualitzades possible, a partir d'aportacions pròpies i externes. Per això i pel gran volum d'informació que conté, poden produir-se errors, inexactituds, errates i faltes puntuals d'actualitat.

8. Els sistemes informàtics utilitzats per l'APB per a la prestació d'aquests serveis poden utilitzar cookies tècniques o fins i tot de personalització. En cap moment l'APB no té intenció d'obtenir un benefici comercial amb aquest funcionament, si bé d'acord amb la normativa vigent informa als usuaris i entén que aquests l'accepten explícitament en visitar aquest portal web.

Protecció de dades personals

Estimat candidat/a, en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, t'informem del següent. 

 • Responsable del tractament 

  Les dades de caràcter personal que es poguessin obtenir directament de l'interessat seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament, titularitat d'APB.

 • Finalitat 

  Les dades personals que seran objecte de tractament seran aquelles facilitades per vostè, necessaris per gestionar la seva candidatura en els diferents processos de selecció o de similars de l'APB, a fi de valorar la seva candidatura o cobrir futures vacants. 

 • Legitimació

  El mateix consentiment atorgat per l'interessat legitima el tractament que l'APB dona a les dades.

 • Conservació de dades 

  Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat.

 • Comunicació de dades

  Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, tret d'obligació legal. Encara així, es podran comunicar les dades personals necessàries a terceres empreses de selecció que participin en la gestió de proves dels processos corresponents.

 • Drets dels interessats 

  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments de les seves dades que es duen a terme per l'APB.

  Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin, davant de l'Autoritat Portuaria de Barcelona (APB), amb domicili en Edifici Est, World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, 08039 Barcelona.

  D'altra banda, t'informem que tens dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) si consideres que s'ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les teves dades personals.

AVÍS DE COOKIES

Fem servir galetes (de les informàtiques) per millorar la teva experiència al web. A l'apartat legal tens tota la informació.

Acceptar Mes Informació