Informació d'interès

Responsable d'operacions portuàries

Data de publicació: 18/11/2021

Convocatòria

Seguiment del procés de selecció

 • Us fem arribar l'acta extraordinària d'esmena d'error detectat en la publicació del resultats de la prova de coneixements, publicada el 24 de gener de 2022.

 • Us fem arribar l'acta del resultat de la prova de coneixements i la convocatòria a l'entrevista tècnica que es durà a terme el 28 de gener de 2022. La publicació del resultat d'aquesta prova es publicarà el 2 de febrer de 2022.

 • Us fem arribar la llista definitiva de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria i la convocatòria a la prova de coneixements que es durà a terme el 19 de gener de 2022. La publicació del resultat d'aquesta prova es publicarà el 24 de gener de 2022.

 • Us fem arribar la llista provisional de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria. La publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses es publicarà el 13 de gener de 2022. Us informem que la prova de nivell d'idiomes es durà a terme el 12 de gener de 2022.

 • Us informem que s'ha tancat el procés de recepció de candidatures per a aquesta oferta. La llista provisional de persones admeses es publicarà el 22 de desembre de 2021.

El Port de Barcelona

El Port de Barcelona ha contribuït al desenvolupament del seu entorn al llarg dels seus 150 anys d'història. 

Som una organització responsable, on només val aconseguir resultats si ho fem de manera honesta i respectuosa, treballant amb la màxima transparència i sent fidels als principis que al llarg dels anys ens han consolidat com un dels ports més innovadors.

Això comporta una gran responsabilitat. Primer amb totes les persones que formem l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb totes les empreses del port i, en general, amb tota la ciutadania com a organisme públic que som.

Aquests comportaments són els que representa la nostra marca interna Naveguem Junts, amb la qual volem mantenir, potenciar i transmetre allò que ens caracteritza com a organització. 

Missió del lloc de treball

Col·laborar en la planificació i programació de les operacions portuàries i serveis prestats a vaixells, mercaderies, passatgers i la resta d'usuaris del Port, així com participar en la seva coordinació allà on es produeixin i implementar les polítiques i processos associats als mateixos, vetllant pel compliment de la normativa i llei de Ports i d'acord amb les directrius del cap d'Operacions Portuàries, amb la finalitzat d'agilitzar i optimitzar l'operativa portuària a través de millores innovadores i estratègiques.

cerquem persones amb ganes d'aplicar millores innovadores i estratègiques per a l'optimització de la operativa

Què oferim

 • Contracte indefinit

  Contractació indefinida per a la persona candidata que obtingui la major puntuació, pel sistema de concurs oposició. La resta de persones aspirants considerades APTES com a resultat d'aquesta convocatòria, constituiran una borsa de treball per a aquesta ocupació o altres similars.

 • Horari laboral

  37,5 hores setmanals, de dilluns a dijous en jornada partida de 8.30h a 17h i els divendres de 7.30h a 15h. amb la flexibilitat establerta per l'empresa i segons necessitats del servei.

 • Salari

  El nivell retributiu màxim associat a aquesta plaça serà el GBN 212 amb un salari de 44.385,19€ bruts anuals, més objectius avaluables (Productivitat B) segons consecució i beneficis socials. No obstant això, caldrà aconseguir totes les competències requerides per a poder consolidar aquest salari. En el cas de no aconseguir en un període màxim de 6 mesos, s'assignarà el nivell salarial corresponent segons les competències que es tinguin transcorregut aquest període.

 • Beneficis socials

  Diposem d'un servei mèdic propi i mútua concertada amb un ampli ventall d'especialitats i tractaments subvencionats, així com unes instal·lacions lúdico-esportives per a la pràctica d'esport. Proporcionem xecs menjador i targeta de transport públic o aparcament al lloc de treball. També gaudim d'excel·lents opcions de flexibilitat horària per garantir la conciliació de la vida laboral i personal, entre d'altres avantatges.

Requisits mínims

 • Titulació oficial universitària d'enginyeria tècnica, grau en enginyeria o superior.

 • Nivell C de català i domini de la llengua espanyola.

 • Experiència professional acumulada, per un període igual o superior a 2 anys, com a responsable en departaments d'operacions i/o sistemes de producció. Per acreditar aquest requisit s'haurà d'aportar un document explicant detalladament les tasques i temps de realització relacionada amb el lloc de treball a cobrir. 

 • Nivell B2 d'anglès o superior.

 • Permís de conduir B, en vigor, sense la limitació que comporta el codi 78 per la conducció exclusiva de vehicles automàtics.

Fases del procés de selecció

El procés de selecció consta de les següents proves:

 • Prova de coneixements.

 • Entrevista tècnica.

 • Prova psicotècnica per a avaluar les competències genèriques.

 • Valoració de mèrits.

 • Entrevista final.

Aquest contingut és un resum de les bases de la convocatòria que només té valor informatiu. Les bases constitueixen el document oficial on es desenvolupen tots els aspectes de la convocatòria. El termini per inscriure't en el procés de selecció finalitza el 20 de desembre de 2021, a les 12:00 hores.

 

AVÍS DE COOKIES

Fem servir galetes (de les informàtiques) per millorar la teva experiència al web. A l'apartat legal tens tota la informació.

Acceptar Mes Informació