Informació d'interès

Responsable-PRL

Responsable Tècnic/a de Prevenció de Riscos Laborals

Ruta de navegació

Responsable-PRL-text

Data de publicació: 22/03/2023

Convocatòria

Seguiment del procés de selecció

 • Us fem arribar l'acta de resultats de la prova de coneixements teòrics i pràctics i la convocatòria a la prova de competències genèriques que es durà a terme el 30 de maig de 2023. La publicació del resultat d'aquesta prova es publicarà el 6 de juny de 2023.

 • Us fem arribar l'acta extraordinària d'esmena d'error detectat en la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses d'aquesta convocatòria, publicada el 11 de maig de 2023

 • Us fem arribar la llista definitiva de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria i la convocatòria a la prova de coneixements que es durà a terme el 17 de maig de 2023. La publicació del resultat d'aquesta prova es publicarà el 24 de maig de 2023.

 • Us fem arribar la llista provisional de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria. La publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses es publicarà el 11 de maig de 2023. Us informem que la prova de nivell d'idiomes es durà a terme el 10 de maig de 2023.

 • Us informem que s'ha tancat el procés de recepció de candidatures per a aquesta oferta. La llista provisional de persones admeses es publicarà el 25 d'abril de 2023

El Port de Barcelona

El Port de Barcelona ha contribuït al desenvolupament del seu entorn al llarg dels seus 150 anys d'història. 

Som una organització responsable, on només val aconseguir resultats si ho fem de manera honesta i respectuosa, treballant amb la màxima transparència i sent fidels als principis que al llarg dels anys ens han consolidat com un dels ports més innovadors.

Això comporta una gran responsabilitat. Primer amb totes les persones que formem l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb totes les empreses del port i, en general, amb tota la ciutadania com a organisme públic que som.

Aquests comportaments són els que representa la nostra marca interna Naveguem Junts, amb la qual volem mantenir, potenciar i transmetre allò que ens caracteritza com a organització. 

Des de l'Autoritat Portuària de Barcelona, ens prenem molt seriosament tot allò relacionat amb la salut de les persones i fem grans esforços per potenciar-la i millorar-la contínuament. Estem certificats com a empresa saludable per l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), un reconeixement a les nostres bones pràctiques en promoció de la salut i al treball realitzat per promoure la salut i el benestar dels nostres treballadors/es.

Així mateix, totes les nostres convocatòries i processos de selecció tenen en compte el principi d'igualtat entre homes i dones i estableixen que en el cas d'empat entre persones aspirants, el primer factor de desempat per seleccionar la persona que ocuparà la plaça serà el gènere menys representat a la categoria professional a cobrir.

Missió del lloc de treball

Garantir l’aplicació del Sistema de Gestió de Seguretat i Salut (SGSST) del Port de Barcelona, executant i avaluant l’eficàcia de l’acció preventiva, integrant-la en tots els nivells de responsabilitat de l’empresa, d’acord amb les directrius del/ de la Responsable de Prevenció de Riscos Laborals i la normativa que li és d’aplicació, i amb el propòsit d’optimitzar les condicions de treball de les persones treballadores, així com garantir el compliment dels requisits legals i dels estàndards de de la norma ISO45001.

Si creus, com nosaltres, que només val aconseguir resultats si és de manera responsable, honesta, amb transparència i sent fidel als teus principis, som la teva organització.

Què oferim

 • Contracte temporal

  Contractació temporal d'interinitat de llarga durada. El contracte d'interinitat s'extingirà quan aquest alliberament sindical finalitzi o en el moment en què la persona sol·liciti la incorporació ja que té dret de reserva de lloc de treball. La persona candidata tindrà la possibilitat de contracte indefinit, en el cas que es concedeixi oferta pública indefinida suficient i l'APB l'assigni, en el seu cas, a aquest lloc de treball. 

 • Horari laboral

  De dilluns a dijous de 08:30 a 17:00 i divendres de 7:30 a 15:00, amb la flexibilitat establerta a l'APB i segons necessitats del servei.  

 • Salari

  El nivell retributiu màxim associat a aquesta plaça serà el GBN 217 amb un salari de 36.120,78€ bruts anuals, objectius avaluables (Productivitat B: 1.696,69€ bruts al 100% de consecució) i beneficis socials: xecs gourmet 9€/dia treballat, assegurança mèdica, etc.  No obstant, caldrà assolir totes les competències requerides per poder consolidar aquest salari. En el cas de no assolir-les en un període màxim de 6 mesos, s'assignarà el nivell salarial corresponent segons les competències que es tinguin transcorregut aquest període. 

 • Beneficis socials

  Disposem d'un servei mèdic propi i mútua concertada amb un ampli ventall d'especialitats i tractaments subvencionats, així com unes instal·lacions lúdico-esportives per a la pràctica d'esport. Proporcionem xecs menjador i targeta de transport públic o aparcament al lloc de treball. També gaudim d'excel·lents opcions de flexibilitat horària per garantir la conciliació de la vida laboral i personal, entre d'altres avantatges.

Requisits mínims

 • Titulació oficial de diplomatura, grau, llicenciatura i/o enginyeria i el màster habilitant en Prevenció de riscos laborals que capaciti per a treballar en la professió regulada de Tècnic/a de nivell superior de PRL d’acord al RD 39/1997.

 • Experiència professional acumulada, per un període igual o superior a 2 anys realitzant les funcions descrites a l’annex 1 de les bases de la convocatòria com a tècnic/a habilitat/da per les funcions de nivell superior en Prevenció de Riscos Laborals exercint les tres especialitats: seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia.

 • Nivell C de català i domini de la llengua espanyola.

 • Permís de conduir B (en vigor) sense la limitació que comporta el codi 78 per a la conducció exclusiva de vehicles automàtics.

Fases del procés de selecció

El procés de selecció consta de les següents proves.

 • Prova de coneixements teòrics i pràctics

 • Prova per avaluar les competències genèriques

 • Valoració de mèrits

 • Entrevista final

Aquest contingut és un resum de les bases de la convocatòria que només té valor informatiu. Les bases constitueixen el document oficial on es desenvolupen tots els aspectes de la convocatòria. El termini per inscriure't en el procés de selecció finalitza el 21 de abril de 2023, a les 12:00 hores.

POLÍTICA DE COOKIES DEL PORTAL DE SELECCIÓ

S'utilitzen galetes no exceptuades, galetes pròpies i de tercers per a finalitats analítiques en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots acceptar totes les cookies prement el botó "Acceptar cookies", configurar-les amb el botó "Configuració de cookies", o rebutjar-les totes (excepte les tècniques necessàries) clicant el botó "Rebutjar cookies". Pots consultar la nostra política de cookies aquí.

Acceptar cookies Configuració de cookies Rebutjar cookies