Informació d'interès
Darrera actualització: 05/06/2020

Convocatòria externa

El termini de presentació de sol·licituds ha finalitzat el 5 de juny a les 12:00 hores. 
La llista provisional de persones admeses i excloses i la citació a la primera prova es publicarà el dia 8 de juny de 2020.

El Port de Barcelona ha contribuït al desenvolupament del seu entorn al llarg dels seus 150 anys d'història. 

Som una organització responsable, on només val aconseguir resultats si ho fem de manera honesta i respectuosa, treballant amb la màxima transparència i sent fidels als principis que al llarg dels anys ens han consolidat com un dels ports més innovadors.

Això comporta una gran responsabilitat. Primer amb totes les persones que formem l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb totes les empreses del port i, en general, amb tota la ciutadania com a organisme públic que som.

Aquests comportaments són els que representa la nostra marca interna Naveguem Junts, amb la qual volem mantenir, potenciar i transmetre allò que ens caracteritza com a organització. 

Missió del lloc de treball

Gestionar del manteniment dels sistemes d'ajudes a la navegació de responsabilitat directa de l'APB i inspeccionar i supervisar totes les ajudes a la navegació instal·lades dins la zona adscrita a l'APB.

busquem persones que valorin els reptes i vulguin continuar aprenent sigui quina sigui la seva especialitat 

Què oferim

 • Contracte indefinit

  Contractació indefinida per a la persona candidata que obtingui la major puntuació, pel sistema de concurs-oposició. La resta de persones aspirants considerades APTES com a resultat d'aquesta convocatòria, constituiran una borsa de treball per aquesta ocupació o altres similars.

 • Horari laboral

  37,5 hores setmanals, de dilluns a divendres de 7.30h a 15h. amb la flexibilitat establerta per l'empresa i segons necessitats del servei, amb guàrdies.

 • Salari

  30.058,29€ bruts anuals, sense incloure els plusos del lloc de treball corresponents.
  Plus d'irregularitat horària: 3.802,28€ bruts anuals (Article 65 del III conveni col·lectiu de Ports d'Estat i Autoritats Portuàries).
  Plus d'especial responsabilitat i dedicació: 3.286,33€ bruts anuals (Article 67 del III  Conveni Col·lectiu de Ports de l'Estat i Autoritats Portuàries).

Requisits mínims

 • Titulació oficial de CFGS de la família professional de l'Electricitat i l'electrònica, Diplomatura, Enginyeria tècnica, Grau o superior.

 • Nivell B de català o superior i domini de la llengua espanyola.

 • Es requereix permís de conduir B, en vigor, amb 2 anys d'antiguitat.

 • A més, tenir experiència professional acumulada, per un període igual o superior a 2 anys, com desenvolupant feines d'instal·lacions, muntatge i manteniment de sistemes elèctrics, electrònics i electromecànics en general.

 • Saber nedar.

Procés de selecció

El procés de selecció consta de les següents proves:

 • Prova de coneixements teòrics

 • Prova de coneixements pràctics

 • Prova psicotècnica per avaluar les competències genèriques

 • Valoració de mèrits

 • Entrevista final

 

Aquest contingut és un resum de les bases de la convocatòria que només té valor informatiu. Les bases constitueixen el document oficial on es desenvolupen tots els aspectes de la convocatòria.

 

 

AVÍS DE COOKIES

Fem servir galetes (de les informàtiques) per millorar la teva experiència al web. A l'apartat legal tens tota la informació.

Acceptar Mes Informació