Informació d'interès

Tècnic/a administratiu/va de l'oficina de suport de la policia portuària

Data de publicació: 16/06/2021

Convocatòria

Seguiment del procés de selecció

 • Us fem arribar l'acta del resultat de la prova de coneixements teòrics i pràctics i la convocatòria a l'entrevista per avaluar les competències genèriques. La publicació del resultat d'aquesta prova i la suma dels mèrits aportats es realitzarà el 28 de juny de 2021

 • Us fem arribar la llista definitiva de persones admeses i excloses i la convocatòria a la prova de coneixements teòrics i pràctics. La publicació del resultats d'aquesta prova i la convocatòria a les prova per avaluar les competències genèriques es publicarà el 16 de juny de 2021.

 • Us fem arribar la llista provisional de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria. La llista definitiva de persones admeses i excloses es publicarà el 2 de juny de 2021. La prova de coneixements teòrics es realitzarà el 8 i 9 de juny de 2021.

 • Us informem que s'ha tancat el procés de recepció de candidatures per a aquesta convocatòria. La llista provisional de persones admeses es publicarà el dia 20 de maig de 2021.

El Port de Barcelona

El Port de Barcelona ha contribuït al desenvolupament del seu entorn al llarg dels seus 150 anys d'història. 

Som una organització responsable, on només val aconseguir resultats si ho fem de manera honesta i respectuosa, treballant amb la màxima transparència i sent fidels als principis que al llarg dels anys ens han consolidat com un dels ports més innovadors.

Això comporta una gran responsabilitat. Primer amb totes les persones que formem l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb totes les empreses del port i, en general, amb tota la ciutadania com a organisme públic que som.

Aquests comportaments són els que representa la nostra marca interna Naveguem Junts, amb la qual volem mantenir, potenciar i transmetre allò que ens caracteritza com a organització. 

Des de l'Autoritat Portuària de Barcelona, ens prenem molt seriosament tot allò relacionat amb la salut de les persones i fem grans esforços per potenciar-la i millorar-la contínuament. Estem certificats com a empresa saludable per l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), un reconeixement a les nostres bones pràctiques en promoció de la salut i al treball realitzat per promoure la salut i el benestar dels nostres treballadors/es.

Missió del lloc de treball

Requerim d'una persona per exercir tasques administratives derivades de l'operativa del Cos de Policia Portuària, d'acord amb les directrius de la responsable, amb el propòsit de garantir la seguretat operativa al Port de Barcelona. El lloc de treball s'engloba en el departament de la Oficina de Suport de la Policia Portuària, dins de la direcció de Seguretat Corporativa.

el Port és un generador de benestar en la comunitat, un dels nostres objectius estratègics és garantir la salut i la seguretat de les persones i instal·lacions

Què oferim

 • Contracte indefinit

  Contractació indefinida per a la persona candidata que obtingui la major puntuació, pel sistema de concurs-oposició. La resta de persones aspirants considerades APTES com a resultat d'aquesta convocatòria, constituiran una borsa de treball per aquesta ocupació o altres similars

 • Horari laboral

  Jornada partida amb horari de 9.00 a 17.30 hores.

 • Salari

  El nivell retributiu màxim associat a aquesta plaça serà el GBN 225 amb un salari de 27.772,77€ bruts anuals, més objectius avaluables (Productivitat B) segons consecució i beneficis socials. En el cas de no assolir-les en un període màxim de 6 mesos, s'assignarà el nivell salarial corresponent segons les competències que es tinguin transcorregut aquest període.

 • Beneficis socials

  Diposem d'un servei mèdic propi i mútua concertada amb un ampli ventall d'especialitats i tractaments subvencionats, així com unes instal·lacions lúdico-esportives per a la pràctica d'esport. Proporcionem xecs menjador i targeta de transport públic o aparcament al lloc de treball. També gaudim d'excel·lents opcions de flexibilitat horària per garantir la concil·liació de la vida laboral i personal, entre d'altres avantatges.

Requisits mínims

 • Titulació oficial de Cicle formatiu de Grau Superior de la família professional d'Administració i Gestió, diplomatura, grau, enginyeria o superior.

 • Nivell C de català i domini de la llengua espanyola.

 • Experiència professional acumulada, per un període igual o superior a 2 anys, en tasques administratives de tramitació i registre i/o experiència en les funcions descrites en l'annex 1.

Fases del procés de selecció

El procés de selecció consta de les següents proves:

 • Prova de coneixements teòrics i pràctics

 • Prova per avaluar les competències genèriques

 • Valoració de mèrits

 • Entrevista final

Aquest contingut és un resum de les bases de la convocatòria que només té valor informatiu. Les bases constitueixen el document oficial on es desenvolupen tots els aspectes de la convocatòria.

AVÍS DE COOKIES

Fem servir galetes (de les informàtiques) per millorar la teva experiència al web. A l'apartat legal tens tota la informació.

Acceptar Mes Informació