Informació d'interès

Tècnic/a de supervisió i control d'obres i serveis

Data de publicació: 24/11/2020

Convocatòria finalitzada

Procés de selecció finalitzat

 • Us fem arribar l'acta amb el resultat final de la convocatòria. En base a les puntuacions obtingudes ocuparà la plaça la Sra. María Martínez Martínez.

 • Resultat de les proves de nivell de català, la prova per avaluar les competències genèriques, la suma dels mèrits aportats i la convocatòria a l'entrevista final.

 • Resultat de la prova de coneixements teòrics i pràctics i la convocatòria a l'entrevista per avaluar les competències genèriques. La publicació del resultat d'aquesta prova es realitzarà el 18 de novembre de 2020.

 • Les persones que necessitin un document per desplaçar-se fins al lloc de la prova ho poden sol·licitar en el correu electrònic seleccio@portdebarcelona.cat

 • Us fem arribar la llista definitiva de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria i convocatòria a la prova de coneixements teòrics i pràctics.

 • Us fem arribar la llista provisional de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria. La publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses es publicarà el 29 d'octubre de 2020. Us informem que la prova de coneixements teòrics es realitzarà el 4 de novembre de 2020.

Descripció de la convocatòria

El Port de Barcelona ha contribuït al desenvolupament del seu entorn al llarg dels seus 150 anys d'història. 

Som una organització responsable, on només val aconseguir resultats si ho fem de manera honesta i respectuosa, treballant amb la màxima transparència i sent fidels als principis que al llarg dels anys ens han consolidat com un dels ports més innovadors.

Això comporta una gran responsabilitat. Primer amb totes les persones que formem l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb totes les empreses del port i, en general, amb tota la ciutadania com a organisme públic que som.

Aquests comportaments són els que representa la nostra marca interna Naveguem Junts, amb la qual volem mantenir, potenciar i transmetre allò que ens caracteritza com a organització. 

Missió del lloc de treball

Realitzar la supervisió i control d'obres i de diferents serveis de responsabilitat del Departament de Conservació i Ajudes a la Navegació, realitzades per empreses externes, d'acord amb els plecs contractuals, les directrius del departament i la normativa vigent.

estaràs involucrada/t en els nostres projectes des del primer dia i podràs escriure el teu propi camí a l'organització

Què oferim

 • Contracte de treball indefinit

  Contractació indefinida per a la persona candidata que obtingui la major puntuació, pel sistema de concurs-oposició. La resta de persones aspirants considerades APTES com a resultat d'aquesta convocatòria, constituiran una borsa de treball per aquesta ocupació o altres similars. 

 • Horari laboral

  37,5 hores setmanals, de dilluns a dijous en jornada partida de 8.30h a 17h i els divendres de 7.30h a 15h. amb la flexibilitat establerta per l'empresa i segons necessitats del servei.

 • Salari

  El nivell retributiu màxim associat a aquesta plaça serà el GBN 222 amb un salari de 31.590,76€ bruts anuals. 

Requisits mínims

 • Titulació oficial de CFGS de la branca  D'EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL, Enginyeria d'obres públiques, Grau en enginyeria civil  o Enginyeria de Camis, Canals i Ports.

 • Nivell B de català i domini de la llengua espanyola.

 • Es requereix permís de conduir B, en vigor, amb 2 anys d'antiguitat.

 • A més, la persona candidata ha de tenir experiència professional acumulada, per un període igual o superior a 2 anys, realitzant tasques relacionades amb l'execució i/o el control d'execució d'obra civil. 

Procés de selecció

El procés de selecció constarà de les següents proves:

 • Prova de coneixements teòrics i pràctics

  Aquesta prova serà obligatòria i eliminatòria. Consistirà en preguntes de tipus test sobre aspectes relacionats amb l'enginyeria civil i l'execució i control d'obres marítimes/portuàries. I dos suposats casos pràctics relacionats amb les funcions del lloc de treball a cobrir.

 • Prova psicotècnica per avaluar les competències genèriques

  Aquesta prova serà obligatòria i eliminatòria. Es valoraran les competències genèriques determinades en el perfil (comunicar, gestionar, liderar, negociar, planificar i treball en equip).

 • Valoració de mèrits 
   
 • Entrevista final 

  Aquesta prova serà obligatòria i eliminatòria. Es realitzarà una entrevista amb el cap de Conservació i Ajudes a la Navegació on s'avaluaran altres habilitats específiques pròpies del lloc de treball, així com les actituds de les persones aspirants.


  Aquest contingut és un resum de les bases de la convocatòria que només té valor informatiu. Les bases constitueixen el document oficial on es desenvolupen tots els aspectes de la convocatòria.

AVÍS DE COOKIES

Fem servir galetes (de les informàtiques) per millorar la teva experiència al web. A l'apartat legal tens tota la informació.

Acceptar Mes Informació