Informació d'interès

Borsa de treball de Policia Portuària

Data de publicació: 30/07/2021

Borsa de Treball de 20 places per a la Policia Portuària

Seguiment del procés de selecció

 • Us fem arribar l'acta del resultat per avaluar les competències genèriques i la convocatòria a la proves físiques que es realitzarà el 21 de setembre. La publicació del resultat d'aquesta prova, la suma del mèrits i resultat final d'aquesta convocatòria es publicarà el 23 de setembre de 2021.

 • Us fem arribar l'acta extraordinària d'esmena d'error envers els resultats de la prova teòrica i pràctica.

 • Us fem arribar l'acta del resultat de la prova de coneixements teòrics i pràctics i la convocatòria la realització del test psicotècnic i a l'entrevista per avaluar les competències genèriques. La publicació del resultat d'aquesta prova es publicarà el 30 de juliol de 2021.

 • Us fem arribar l'acta extraordinària d'esmena d'errors envers la llista definitiva.

 • Us fem arribar la llista definitiva de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria i la convocatòria a prova de coneixements teòrics i pràctics que es realitzarà el 2 de juliol. La publicació del resultat d'aquesta prova es publicarà el 9 de juliol de 2021.

 • Us fem arribar la llista provisional de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria. La publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses es publicarà el 28 de juny de 2021. Us informem que la prova de coneixements teòrics i pràctics es realitzarà el 2 de juliol de 2021.

 • Us informem que s'ha tancat el procés de recepció de candidatures per a aquesta convocatória. La llista provisional de persones admeses es publicarà el dia 15 de juny de 2021.

El Port de Barcelona

El Port de Barcelona ha contribuït al desenvolupament del seu entorn al llarg dels seus 150 anys d'història. 

Som una organització responsable, on només val aconseguir resultats si ho fem de manera honesta i respectuosa, treballant amb la màxima transparència i sent fidels als principis que al llarg dels anys ens han consolidat com un dels ports més innovadors.

Això comporta una gran responsabilitat. Primer amb totes les persones que formem l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb totes les empreses del port i, en general, amb tota la ciutadania com a organisme públic que som.

Aquests comportaments són els que representa la nostra marca interna Naveguem Junts, amb la qual volem mantenir, potenciar i transmetre allò que ens caracteritza com a organització.

Missió del lloc de treball

Fer el control i la vigilància del recinte portuari, de la zona comercial i de la zona pública, d'acord amb les competències que li atribueixen les lleis vigents com a agent de l'autoritat, policia judicial i policia especial de domini públic, amb l'objectiu de vetllar per la seguretat pública i la seguretat de les instal·lacions.

la Policia Portuària és el cos de seguretat professional dins del recinte portuari, encarregada del control i vigilància de la zona de servei i de les operacions marítimes i terrestres relacionades amb el tràfic portuari

Funcionament de la borsa de treball

La Borsa de Treball de Policia Portuària (GBN 323) es constitueix per cobrir necessitats de caràcter temporal per a la realització de treballs ocasionals i/o urgents, per substituir a personal laboral amb reserva de lloc de treball, per a cobrir qualsevol altra necessitat organitzativa subjecta a la modalitat de contracte temporal i limitada exclusivament a la categoria professional objecte d'aquesta convocatòria. Té una durada de 24 mesos. Es pot consultar el procediment complet a l'annex 4 de les bases de la convocatòria.

Què oferim

 • Contracte temporal

  Contractació temporal, amb possibilitat de contracte indefinit, en el cas que es concedeixi oferta pública fixa suficient i l'APB l'assigni, en el seu cas, a aquest lloc de treball.

 • Horari laboral

  A torns per quadrant laboral anual.

 • Salari

  El salari mínim és de de 19.721,99€ bruts anuals (Grup III Banda II Nivell 7) i el salari màxim, de 21.506,85€ bruts anuals (Grup III Banda II Nivell 3), en funció del perfil competencial de la persona que ocupi la vacant, més els plusos corresponents segons conveni, objectius avaluables (Productivitat B) segons consecució i beneficis socials.

 • Beneficis socials

  Diposem d'un servei mèdic propi i mútua concertada amb un ampli ventall d'especialitats i tractaments subvencionats, així com unes instal·lacions lúdico-esportives per a la pràctica d'esport. Proporcionem xecs menjador i targeta de transport públic o aparcament al lloc de treball, entre d'altres avantatges.

Requisits mínims

 • No estar inclòs/a en el quadre d'exclusions mèdiques que figuren en el annex 3 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Nº. 806761 de 19.02.2020.

 • Tenir una alçada mínima de 1,65m els homes i d'1,60m les dones.

 • No haver estat condemnat/da per cap delicte. Serà aplicable el benefici de la rehabilitació, acreditat amb el certificat d'antecedents penals i sexuals.

 • Titulació oficial d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), Cicle Formatiu de Grau Mig, Cicle Formatiu de Grau Superior, equivalent o superior.

 • Permís de conduir B (en vigor) amb una antiguitat mínima de 2 anys i un mínim de 10 punts.

 • Nivell B de català i domini de la llengua espanyola.

 • Saber nedar.

Fases del procés de selecció

El procés de selecció consta de les següents proves:

 • Prova de coneixements teòrics i pràctics

 • Prova per avaluar les competències genèriques

 • Proves físiques

 • Mèrits

 

Aquest contingut és un resum de les bases de la convocatòria que només té valor informatiu. Les bases constitueixen el document oficial on es desenvolupen tots els aspectes de la convocatòria.

AVÍS DE COOKIES

Fem servir galetes (de les informàtiques) per millorar la teva experiència al web. A l'apartat legal tens tota la informació.

Acceptar Mes Informació