Informació d'interès

OperadorTraficPortuariTitol

Operador/a de tràfic marítim - portuari

Ruta de navegació

Text_Operador_trafic_portuari

Data de publicació: 27/02/2024

Convocatòria

Seguiment del procés de selecció

 • Us fem arribar la llista definitiva de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria i la convocatòria a la prova d'anglès que es durà a terme el 22 d'abril de 2024. La publicació del resultat d'aquesta prova es publicarà el 25 d'abril de 2024.

 • Us fem arribar la llista provisional de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria. La publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses es publicarà el 17 d'abril de 2024. Us informem que la prova de nivell d'idiomes es durà a terme el 22 d'abril de 2024.

 • Us informem que s'ha tancat el procés de recepció de candidatures per a aquesta oferta. La llista provisional de persones admeses es publicarà el 3 d'abril de 2024

El Port de Barcelona

El Port de Barcelona ha contribuït al desenvolupament del seu entorn al llarg dels seus 150 anys d'història. 

Som una organització responsable, on només val aconseguir resultats si ho fem de manera honesta i respectuosa, treballant amb la màxima transparència i sent fidels als principis que al llarg dels anys ens han consolidat com un dels ports més innovadors.

Això comporta una gran responsabilitat. Primer amb totes les persones que formem l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb totes les empreses del port i, en general, amb tota la ciutadania com a organisme públic que som.

Aquests comportaments són els que representa la nostra marca interna Naveguem Junts, amb la qual volem mantenir, potenciar i transmetre allò que ens caracteritza com a organització. 

Des de l'Autoritat Portuària de Barcelona, ens prenem molt seriosament tot allò relacionat amb la salut de les persones i fem grans esforços per potenciar-la i millorar-la contínuament. Estem certificats com a empresa saludable per l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), un reconeixement a les nostres bones pràctiques en promoció de la salut i al treball realitzat per promoure la salut i el benestar dels nostres treballadors/es.

Així mateix, totes les nostres convocatòries i processos de selecció tenen en compte el principi d'igualtat entre homes i dones i estableixen que en el cas d'empat entre persones aspirants, el primer factor de desempat per seleccionar la persona que ocuparà la plaça serà el gènere menys representat a la categoria professional a cobrir.

Missió del lloc de treball

Ordenació, coordinació i control del tràfic marítim-portuari així com la coordinació i supervisió dels serveis tècnics nàutics, des de la Torre de Control del Port de Barcelona,  així com col·laborar amb el departament d’operacions marítimes en la gestió de les atracades amb l’objectiu de garantir la seguretat i eficiència del trànsit i una òptima prestació d’aquest servei general.

la gestió intel·ligent del trànsit marítim és fonamental per a garantir el bon funcionament del Port de Barcelona com a SmartPort

Què oferim

 • Contracte indefinit

  Contractació indefinida per a les 6 persones candidates que obtinguin la major puntuació, pel sistema de concurs-oposició. La resta de persones aspirants considerades APTES com a resultat d'aquesta convocatòria, constituiran una borsa de treball per aquesta ocupació o altres similars.

 • Horari laboral

  De dilluns a diumenge en torns rotatius segons el quadrant, respectant la legislació vigent. Els treballadors en "torns de reserva", hauran d'estar localitzables per qualsevol imprevist. Durant la celebració de la Copa Amèrica es realitzarà el quadrant establert per cobrir aquesta competició.

 • Salari

  El nivell retributiu màxim associat a aquesta plaça serà el GBN 216 amb un salari de 38.394,24€ bruts anuals, més els plusos corresponents segons conveni, objectius avaluables (Productivitat B: 1.811,28€ brutos al 100% de consecució) i beneficis socials: xecs menjador 9€/dia treballat, assegurança mèdica, etc. No obstant, caldrà assolir totes les competències requerides per poder consolidar aquest salari. En el cas de no assolir-les en un període màxim de 6 mesos, s'assignarà el nivell salarial corresponent segons les competències que es tinguin transcorregut aquest període.

 • Beneficis socials

  Disposem d'un servei mèdic propi i mútua concertada amb un ampli ventall d'especialitats i tractaments subvencionats, així com unes instal·lacions lúdico-esportives per a la pràctica d'esport. Proporcionem xecs menjador i targeta de transport públic o aparcament al lloc de treball. També gaudim d'excel·lents opcions de flexibilitat horària per garantir la conciliació de la vida laboral i personal, entre d'altres avantatges.

Requisits mínims

 • Estar en possessió d'alguna de les següents titulacions oficials:

  - Grau o Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim
  - Diplomatura en Navegació Marítima
  - Diplomatura o Llicenciatura en Marina Civil (secció Nàutica)
  - Grau en Tecnologies Marines
  - Grau en Enginyeria Marina
  - Diplomatura o Llicenciatura en Màquines Navals
  - Diplomatura o Llicenciatura en Marina Civil (secció Màquines)

 • Tenir experiència professional acumulada, per un període igual o superior a 2 anys en l’àmbit d’operacions marítimes i/o marítim-portuari realitzant tasques de responsabilitat.

 • Domini de la llengua espanyola.

 • Estar en possessió del certificat o títol d'operador/a general i/o restringit del SMSSM.

 • Permís de conduir i comptar amb disponibilitat per acudir a qualsevol del centres de coordinació.

Fases del procés de selecció

El procés de selecció consta de les següents proves:

 • Prova d'anglès.

 • Prova de coneixements teòrics i tècnics.

 • Prova psicotècnica per avaluar les competències genèriques.

 • Valoració de mèrits.

 • Entrevista final.

Aquest contingut és un resum de les bases de la convocatòria que només té valor informatiu. Les bases constitueixen el document oficial on es desenvolupen tots els aspectes de la convocatòria. El termini per inscriure't en el procés de selecció finalitza el 26 de març de 2024, a les 12:00 hores.

POLÍTICA DE COOKIES DEL PORTAL DE SELECCIÓ

S'utilitzen galetes no exceptuades, galetes pròpies i de tercers per a finalitats analítiques en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots acceptar totes les cookies prement el botó "Acceptar cookies", configurar-les amb el botó "Configuració de cookies", o rebutjar-les totes (excepte les tècniques necessàries) clicant el botó "Rebutjar cookies". Pots consultar la nostra política de cookies aquí.

Acceptar cookies Configuració de cookies Rebutjar cookies