Informació d'interès
Data de publicació: 09/07/2021

Convocatòria

Seguiment del procés de selecció

 • Us fem arribar l'acta amb el resultat final de la convocatòria. En base a les puntuacions obtingudes ocuparà la plaça el Sr. Sergi Segura Trull.

 • Us fem arribar l'acta de resultats de l'avaluació psicotècnica de les competències genèriques, la suma dels mèrits aportats i la convocatòria a l'entrevista final que es realitzarà el 7 de juliol. La publicació del resultats d'aquesta entrevista i resultat final de la convocatòria es publicarà el 9 de juliol de 2021.

 • Us fem arribar l'acta de resultats de la prova de coneixement teòrics i tècnics i la convocatòria a l'entrevista per avaluar les competències genèriques. La publicació del resultat d'aquesta prova es publicarà el 5 de juliol de 2021.

 • Us fem arribar la llista de resultats de la prova d'anglès i la convocatòria a la prova de coneixements teòrics i tècnics, que es realitzarà el 15 de juny a les 9.00h. La publicació dels resultats d'aquesta prova i la convocatòria a l'avaluació psicotècnica de les competències genèriques es publicarà el 22 de juny de 2021.

 • Us fem arribar la llista definitiva de persones admeses i excloses i la convocatòria a la prova d'anglès. La publicació del resultats d'aquesta prova i la convocatòria a les prova de coneixements teòrics i tècnics es publicarà el 10 de juny de 2021.

 • Us fem arribar la llista provisional de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria. La publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses es publicarà el 2 de juny de 2021. Us informem que la prova d'anglès es realitzarà el 7 de juny de 2021.

 • Us informem que s'ha tancat el procés de recepció de candidatures per a aquesta convocatòria. La llista provisional de persones admeses es publicarà el dia 25 de maig de 2021.

El Port de Barcelona

El Port de Barcelona ha contribuït al desenvolupament del seu entorn al llarg dels seus 150 anys d'història. 

Som una organització responsable, on només val aconseguir resultats si ho fem de manera honesta i respectuosa, treballant amb la màxima transparència i sent fidels als principis que al llarg dels anys ens han consolidat com un dels ports més innovadors.

Això comporta una gran responsabilitat. Primer amb totes les persones que formem l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb totes les empreses del port i, en general, amb tota la ciutadania com a organisme públic que som.

Aquests comportaments són els que representa la nostra marca interna Naveguem Junts, amb la qual volem mantenir, potenciar i transmetre allò que ens caracteritza com a organització. 

Des de l'Autoritat Portuària de Barcelona, ens prenem molt seriosament tot allò relacionat amb la salut de les persones i fem grans esforços per potenciar-la i millorar-la contínuament. Estem certificats com a empresa saludable per l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), un reconeixement a les nostres bones pràctiques en promoció de la salut i al treball realitzat per promoure la salut i el benestar dels nostres treballadors/es.

Missió del lloc de treball

Cerquem una persona per exercir d'Operador/a de Tràfic marítim-portuari realitzant les tasques d'ordenació, coordinació i control del tràfic marítim portuari així com la coordinació i supervisió dels serveis tècnics nàutics, d'acord amb les directrius del Cap i la normativa aplicable al tràfic marítim, per assegurar que les funcions encomanades a la Torre de Control es facin de la forma mes segura, eficient i objectiva. El lloc de treball s'engloba en la direcció d'Operacions Marítimes, en dependència directa del cap de la Torre de Control.

la gestió intel·ligent del trànsit marítim és fonamental per a garantir el bon funcionament del Port de Barcelona com a SmartPort

Què oferim

 • Contracte indefinit

  Contractació indefinida per a la persona candidata que obtingui la major puntuació, pel sistema de concurs-oposició. La resta de persones aspirants considerades APTES com a resultat d'aquesta convocatòria, constituiran una borsa de treball per aquesta ocupació o altres similars.

 • Horari laboral

  De dilluns a diumenge en torns rotatius segons el quadrant, respectant la legislació vigent. Els treballadors en "torns de reserva", hauran d'estar localitzables per qualsevol imprevist.

 • Salari

  El nivell retributiu màxim associat a aquesta plaça serà el GBN 217 amb un salari de 33.810,37€ bruts anuals, més els plusos corresponents segons conveni, objectius avaluables (Productivitat B) segons consecució i beneficis socials. No obstant, caldrà assolir totes les competències requerides per poder consolidar aquest salari. En el cas de no assolir-les en un període màxim de 6 mesos, s'assignarà el nivell salarial corresponent segons les competències que es tinguin transcorregut aquest període.

 • Beneficis socials

  Diposem d'un servei mèdic propi i mútua concertada amb un ampli ventall d'especialitats i tractaments subvencionats, així com unes instal·lacions lúdico-esportives per a la pràctica d'esport. Proporcionem xecs menjador i targeta de transport públic o aparcament al lloc de treball. També gaudim d'excel·lents opcions de flexibilitat horària per garantir la concil·liació de la vida laboral i personal, entre d'altres avantatges.

Requisits mínims

 • Estar en possessió d'alguna de les següents titulacions oficials:

  - Grau o Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim
  - Diplomatura en Navegació Marítima
  - Diplomatura o Llicenciatura en Marina Civil (secció Nàutica)
  - Grau en Tecnologies Marines
  - Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval
  - Diplomatura o Llicenciatura en Màquines Navals
  - Enginyeria Tècnica Naval en Propulsió i Serveis al Buc
  - Diplomatura o Llicenciatura en Màquines Navals (secció Màquines)
  - Oficial Radioelectrònic de 1a o 2a classe de la Marina Mercant

 • Domini de la llengua espanyola.

 • Tenir experiència professional acumulada, per un període igual o superior a 2 anys en l'àmbit marítim i/o marítim-portuari en funcions de responsabilitat.

 • Estar en possessió del certificat o títol d'operador/a general i/o restringit del SMSSM del curs d'operador.

 • Permís de conduir de vehicles de categoria B en vigor.

Fases del procés de selecció

El procés de selecció consta de les següents proves:

 • Prova d'anglès

 • Prova de coneixements teòrics i tècnics

 • Prova psicotècnica per avaluar les competències genèriques

 • Valoració de mèrits

 • Entrevista final

 

Aquest contingut és un resum de les bases de la convocatòria que només té valor informatiu. Les bases constitueixen el document oficial on es desenvolupen tots els aspectes de la convocatòria.

AVÍS DE COOKIES

Fem servir galetes (de les informàtiques) per millorar la teva experiència al web. A l'apartat legal tens tota la informació.

Acceptar Mes Informació