Informació d'interès

TitolPoliciaPortuaria

Borsa de treball per agent de Policia Portuària

Ruta de navegació

TextPoliciaPortuaria

Data de publicació: 21/11/2022

Borsa de treball per agent de Policia Portuària

Seguiment del procés de selecció

 • Un cop finalitzat el procés de selecció, us fem arribar l’acta de resultats de les proves físiques i el resultat final de la convocatòria.

 • Us fem arribar l'acta de resultats de la prova de per avaluar les competències genèriques i la convocatòria a les proves físiques que es durà a terme el 13 de març de 2023. El resultat d’aquesta prova, la suma dels mèrits aportats i el resultat final d’aquesta convocatòria es publicarà el 17 de març de 2023.

 • Us fem arribar l'acta de resultats de la prova de coneixements teòrics i pràctics i la convocatòria a la realització del test i l’entrevista en competències genèriques. La publicació del resultat d'aquesta prova es publicarà l'1 de març de 2023.

 • Us fem arribar la llista definitiva de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria i la convocatòria a la prova de coneixements que es durà a terme l'1 de febrer de 2023. La publicació del resultat d'aquesta prova es publicarà el 9 de febrer de 2023.

 • Us fem arribar la llista provisional de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria. La publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses es publicarà el 26 de gener de 2023. Us informem que la prova de nivell d'idiomes es durà a terme el 25 de egener de 2023

 • Us informem que s'ha tancat el procés de recepció de candidatures per a aquesta oferta. La llista provisional de persones admeses es publicarà el 23 de desembre de 2022.

El Port de Barcelona

El Port de Barcelona ha contribuït al desenvolupament del seu entorn al llarg dels seus 150 anys d'història. 

Som una organització responsable, on només val aconseguir resultats si ho fem de manera honesta i respectuosa, treballant amb la màxima transparència i sent fidels als principis que al llarg dels anys ens han consolidat com un dels ports més innovadors.

Això comporta una gran responsabilitat. Primer amb totes les persones que formem l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb totes les empreses del port i, en general, amb tota la ciutadania com a organisme públic que som.

Aquests comportaments són els que representa la nostra marca interna Naveguem Junts, amb la qual volem mantenir, potenciar i transmetre allò que ens caracteritza com a organització. 

Des de l'Autoritat Portuària de Barcelona, ens prenem molt seriosament tot allò relacionat amb la salut de les persones i fem grans esforços per potenciar-la i millorar-la contínuament. Estem certificats com a empresa saludable per l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), un reconeixement a les nostres bones pràctiques en promoció de la salut i al treball realitzat per promoure la salut i el benestar dels nostres treballadors/es.

Així mateix, totes les nostres convocatòries i processos de selecció tenen en compte el principi d'igualtat entre homes i dones i estableixen que en el cas d'empat entre persones aspirants, el primer factor de desempat per seleccionar la persona que ocuparà la plaça serà el gènere menys representat a la categoria professional a cobrir.

Missió del lloc de treball

És objecte d'aquesta convocatòria la creació d'una Borsa de Treball temporal amb possibilitat de ser indefinit quan s'assigni oferta pública dins del període de duració d'aquesta bossa d'Agent de Policia Portuària per controlar i vigilar el recinte portuari, tant la zona comercial com la zona pública, d'acord amb les competències atribuïdes com a Agent de l'Autoritat Portuària, desenvolupant les diferents funcions de policia administrativa i assistencial, així com de seguretat ciutadana en col·laboració amb la resta de cossos policials i de policia judicial a les ordres de l'Autoritat Judicial i amb l'objectiu de vetllar per la seguretat pública i la seguretat de les instal·lacions.

la Policia Portuària és el cos de seguretat professional dins del recinte portuari, encarregada del control i vigilància de la zona de servei i de les operacions marítimes i terrestres relacionades amb el tràfic portuari

Què oferim

 • Borsa de treball

  Aquesta borsa de treball es farà servir per a qualsevol tipus de contracte temporal o contracte indefinit, dins del termini de validesa de 24 mesos.

 • Horari laboral

  A torns per quadrant laboral anual.

 • Salari

  El salari mínim és de 20.540,39€ bruts anuals (Grup III Banda II Nivell 7) i el salari màxim, de 22.399,33€ bruts anuals (Grup III Banda II Nivell 3), en funció del perfil competencial de la persona que ocupi la vacant,  objectius avaluables (Productivitat B) segons consecució i beneficis socials. Un cop superat el curs d'Agent d'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) el salari serà de 23.261,04€ bruts anuals (Grup III Banda II Nivel 1) objectius avaluables (Productivitat B) segons consecució i beneficis socials. 

 • Beneficis socials

  Diposem d'un servei mèdic propi i mútua concertada amb un ampli ventall d'especialitats i tractaments subvencionats, així com unes instal·lacions lúdico-esportives per a la pràctica d'esport. Proporcionem xecs menjador i targeta de transport públic o aparcament al lloc de treball, entre d'altres avantatges.

Requisits mínims

 • No estar inclòs/a en el quadre d'exclusions mèdiques que figuren en el annex 3 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Nº. 8316 de 15.01.2021.

 • No haver estat condemnat/da per cap delicte. Serà aplicable el benefici de la rehabilitació, acreditat amb el certificat d'antecedents penals i sexuals.

 • Titulació oficial d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), Cicle Formatiu de Grau Mig, Cicle Formatiu de Grau Superior, equivalent o superior.

 • Permís de conduir B (en vigor) sense la limitació que comporta el codi 78 per a la conducció exclusiva de vehicles automàtics, i amb un mínim de 8 punts.

 • Nivell B de català i domini de la llengua espanyola.

 • Capacitat d'executar tècniques de natació amb eficàcia i seguretat.

Fases del procés de selecció

El procés de selecció consta de les següents proves:

 • Prova de coneixements teòrics i pràctics

 • Prova per avaluar les competències genèriques

 • Proves físiques

 • Valoració de mèrits

Aquest contingut és un resum de les bases de la convocatòria que només té valor informatiu. Les bases constitueixen el document oficial on es desenvolupen tots els aspectes de la convocatòria. El termini per inscriure't en el procés de selecció finalitza el  21 de desembre de 2022, a les 12:00 hores.

Us fem arribar l'acta extraordinària d'esmena d'error detectat en les bases de la convocatòria, publicades el passat 21 de novembre de 2022. Es pot sol·licitar l'exempció de realitzar alguna de les proves d'aquesta convocatòria si aquestes s'han realitzat en un termini de 3 anys a comptar des de la publicació d'aquesta convocatòria, sempre i quan el contingut de les proves sigui el mateix.

POLÍTICA DE COOKIES DEL PORTAL DE SELECCIÓ

S'utilitzen galetes no exceptuades, galetes pròpies i de tercers per a finalitats analítiques en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Pots acceptar totes les cookies prement el botó "Acceptar cookies", configurar-les amb el botó "Configuració de cookies", o rebutjar-les totes (excepte les tècniques necessàries) clicant el botó "Rebutjar cookies". Pots consultar la nostra política de cookies aquí.

Acceptar cookies Configuració de cookies Rebutjar cookies